PRIVACYVERKLARING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Martijn Droger Fotografie, gevestigd aan de Van de Wateringelaan 37 in Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Martijn Droger Fotografie & schrijven

Van de Wateringelaan 37, Voorburg

KVK74305344

+31643169845

www.martijndroger.com

hellomartijn@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Martijn Droger Fotografie kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Martijn Droger Fotografie, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Martijn Droger Fotografie verstrekt. Martijn Droger Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Martijn Droger Fotografie verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Martijn Droger Fotografie jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Martijn Droger Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen
Het kan nodig zijn om jouw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we je een product of dienst kunnen leveren dat bij ons is besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Martijn Droger Fotografie verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hellomartijn@gmail.com. Martijn Droger Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen
Martijn Droger Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Martijn Droger Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Martijn Droger Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Martijn Droger Fotografie via hellomartijn@gmail.com.

www.martijndroger.com is een website van Martijn Droger Fotografie. Martijn Droger Fotografie is

als volgt te bereiken:

Postadres: Van de Wateringelaan 37, 2274CA, Voorburg

Vestigingsadres: Van de Wateringelaan 37, 2274CA, Voorburg

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74305344

Telefoon: 06-43169845

E-mailadres:  hellomartijn@gmail.com